Aanbod en overzicht
Aanbod en overzicht

Pensioenopbouw voor zelfstandigen

Als zelfstandige is het een absolute must om zelf te voorzien in de opbouw van een aanvullend pensioen. Het wettelijk pensioen zal in de meeste gevallen niet volstaan om na uw pensionering uw levensstandaard te behouden.

Er bestaan verschillende oplossingen om dit aanvullend pensioen op te bouwen. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en de Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen (POZ) voor de zelfstandigen zonder vennootschap. Als u zelfstandig bedrijfsleider van een vennootschap bent heeft u ook de mogelijkheid om een Individuele Pensioen Toezegging (IPT) aan te leggen.

Als geconventioneerde arts, tandarts, apotheker of kinesitherapeut kunt u deze oplossingen ook combineren met een RIZIV-contract.

Uiteraard kan je dit ook combineren met het klassieke pensioensparen of langetermijnsparen.

Aanbod in detail

Aanvullende waarborgen in VAPZ, RIZIV en IPT

Naast pensioenopbouw kunt u in het kader van deze producten ook een aantal aanvullende waarborgen onderschrijven:

  • een bijkomende dekking bij overlijden
  • een uitkering bij arbeidsongeschiktheid
  • een waarborg Premievrijstelling: die zorgt ervoor dat u, zelfs als u arbeidsongeschikt bent en geen financiële ruimte meer hebt om de premies voor uw pensioen te storten, u toch verder een aanvullend pensioen blijft opbouwen. De maatschappij neemt die premies dan voor zijn rekening.

Investeren in vastgoed via uw aanvullend pensioen

Het is mogelijk om de hiervoor beschreven pensioenplannen te gebruiken om een onroerend goed te verwerven, (ver)bouwen, verbeteren of herstellen binnen de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Zo kunt u een voorschot, dat is een gedeelte van de opgebouwde reserve, opvragen of kunt u ervoor kiezen om op de einddatum van uw contract het opgebouwde pensioenkapitaal te gebruiken om het bedrag van uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen. Uw 2de pijlercontract kan ook dienen als waarborg voor een hypothecair krediet.

Meer info nodig?

Bel ons op 09 360 61 69

Wat bij schade?

Lees onze tips

Offerte aanvragen

Contacteer ons vrijblijvend

Openingsuren kantoor

  • Maandag9u - 12u13u - 17u
  • Dinsdag9u - 12uop afspraak
  • Woensdag9u - 12uop afspraak
  • Donderdag9u - 12u13u - 17u
  • Vrijdagop afspraak13u - 16u
  • Zaterdaggeslotengesloten
  • Zondaggeslotengesloten
Ten allen tijde beschikbaar op afspraak

Website door core-graphics.be I Huistijl door gora.be